Pro mnohé komínáře není lezení po komínech a chladících věží jen adrenalinovou zábavou. Komínář je člověk vyspělý po stránce fyzické, intelektuální i morální. Prekiontrické aktivity činí s opatrností a vůlí přežít. V žádném případě nepoškozuje konstrukce a zařízení při výstupu, ani do nich žádným způsobem nezasahuje.
                        
  - něco o prekiontrii ze stanov SČK -
 
         Vstup do fotogalerie