Vánoční Lužnice
32. ročník
25. 12. 201
1

Bohužel letos nebylo počasí jak by se na zimu slušelo, takže celá akce byla  při plusových teplotách a bez sněhu. Po vodě se vydalo na cestu asi padesátka lodí. Pěší účast, jako obvykle, byla hojnější- přes sto lidí.

Po akci jsem dostal jedno zajímavé upozornění od nečlena vodáckého oddílu, týkající se uvedení ročníku této akce. Respektive upozornění na skutečnost, že ročníků akce Vánoční Lužnice není tolik jako Odemykání a Zamykání. Celou věc jsem konzultoval s ostatními členy oddílu, mezi kterými byli i pamětníci počátků této akce a stoprocentního výsledku s přesným určením počtu této akce jsme se nedobrali. Tato akce jako i některé další vznikaly spontánně. Některé fungují pravidelně, některé občas když je nálada (Houbovka) a některé zanikly. Jediný konkrétní a zachovaný důkaz o sjezdu Vánoční Lužnice poprvé, byl záznam v oddílové kronice o této akci z roku 1980. To znamená, že počet sjezdů Vánoční Lužnice koresponduje s počtem Odemykání a Zamykání. V tomto roce 1980 byla akce zatím pouze pro členy oddílu. Současný předseda Karel B. dokonce tvrdí, že první pozvánka pochází dokonce z roku 1979. Dochovaným důkazem o účasti široké veřejnosti a médií pochází z roku 1986. Nicméně to neznamená, že za oficiální ročník může být považován pouze ten, kde se účastní i veřejnost. Nikdy členové oddílu neměli problém s tím, jaký ročník je která akce. A jak jsem již psal, většina akcí vznikla náhodným nápadem a nikdo v tehdejších dobách nepřemýšlel o okamžitém přesném zaevidování s ohledem na to, jestli z toho bude tradice, nebo ojedinělá akce. Tím pádem došlo již dříve k demokratické shodě členů oddílu a Vánoční Lužnice, Odemykání a Zamykání budou stejného ročníku.